UZAKTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar çerçevesinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.

'ALICI' ; (sözleşmede bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır)
ADI SOYADI:
ADRES:

'SATICI' ; (Sözleşmede bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)
ADI SOYADI:
ADRES:

Bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde, sipariş bedelini ödemekle yükümlü olacağını peşinen kabul eder. sipariş ve varsa kargo ücreti ve vergi gibi ek ücretlerin kendisine bildirildiğini kabul eder.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı şartlar, kendilerine karşı yazılı açıklamaları ifade edecektir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı BAKAN : Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı

KANUN : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bunların dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya yapılacağı taahhüt edilen malın tedarikini,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya sağlayıcı nam ve hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI'ya ait internet sitesi,

MÜŞTERİ: SATICI'ya ait internet sitesi vasıtasıyla mal veya hizmet talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI,

SÖZLEŞME: SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: alışverişe konu taşınır mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallara.

3. KONU

İşbu Sözleşme, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda belirtilmiştir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için açıklanan fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

başlığı
Adres
Telefon
Faks
E-posta

5. ALICI BİLGİLERİ Teslim

edilecek kişi
Teslimat adresi
Telefon
Faks
E-posta/Kullanıcı Adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı

Adresi
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞMEYE BAĞLI ÜRÜN/ÜRÜN BİLGİLERİ

1. Mal/Ürün/Ürün/Hizmet'in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli) , renk, sayı) SATICI'ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Kampanya satıcı tarafından düzenlendiyse ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için açıklanan fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün tanımı

Adet

Birim fiyat

Ara toplam
(KDV dahil)

Sevkiyat Tutarı

Toplam :Ödeme Şekli ve Plan

Teslimat adresi Teslim

edilecek kişi

Fatura adresi

Sipariş tarihi

teslim tarihi

Teslimat şekli

7.4. Ürün kargo bedeli olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı

Adres
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı
Fatura teslimi: Fatura siparişinin teslimi sırasında sipariş ile birlikte fatura adresine.
Teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatı ile ilgili ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. elektronik ortam. ALICI'nın; Ön Bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, SATICI'nın ALICI'ya vereceği adresi mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce edindiğini, siparişi verilen ürünlerin temel özelliklerini, ürünlerin vergi, ödeme ve teslimat bilgileri dahil fiyatını doğru ve eksiksiz olarak .

9.2. Sözleşme konusu her ürün, ALICI'nın ikametgahına olan uzaklığına bağlı olarak, internet sitesinin ön bilgiler bölümünde belirtilen süre içerisinde ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. 30 günlük yasal süreyi aşamaz. Bu süre içinde ürünün ALICI'ya teslim edilememesi durumunda ALICI'nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gerektirdiği bilgi ve belgelerle her türlü zarardan ari olarak teslim etmeyi taahhüt eder. kusurları gidermek, işi standartlara uygun, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak yapmaktır. Titiz ve öngörülü hareket etmeyi, hizmet kalitesini korumayı ve arttırmayı, işin yapılması sırasında gerekli özen ve dikkati göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açık onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansız olması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde tüketiciyi yazılı olarak bilgilendireceğini ve toplam bedeli en geç süresi içinde ALICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 14 gün.

9.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimi için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, sözleşme konusu ürün bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI'nın sözleşme konusu ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer.

9.7. Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucu, sözleşme konusu banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmez. 3 gün içinde masrafları SATICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, sözleşme konusu ürünün, tarafların iradesi dışında gelişen, öngörülemeyen ve sözleşmenin ifasını engelleyen ve/veya geciktiren mücbir sebepler nedeniyle süresinde teslim edilememesi halinde durumu ALICI'ya bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. tarafların yükümlülükleri. ALICI ayrıca siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelin ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI'dan talep etme hakkına sahiptir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi durumunda, ALICI'nın nakit olarak yaptığı ödemelerde ürün tutarı kendisine 14 gün içinde nakden ve eksiksiz olarak ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ALICI tarafından siparişin iptal edilmesinden itibaren 14 gün içinde ürün tutarı ilgili bankaya iade edilir. ALICI'nın SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI'nın hesabına yansıması ortalama 2 ila 3 haftayı bulabilir. sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICI'nın sitedeki kayıt formunda belirttiği veya daha sonra güncelleyebileceği, mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve sair yollarla ALICI'nın belirttiği adres, e-posta adresi, sabit ve cep telefonu hatları ve diğer iletişim bilgileri, iletişim, pazarlama, bildirim ve sair amaçlarla ALICI'ya ulaşma hakkına sahiptir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtık vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketinden teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması sorumluluğu ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş sırasında kullanılan kredi kartı sahibi aynı kişi değilse veya ürün ALICI'ya teslim edilmeden önce siparişte kullanılan kredi kartı ile ilgili güvenlik açığı tespit edilirse, SATICI kimlik ve iletişim bilgilerini sağlayacaktır. kredi kartı sahibine ait bilgiler, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresi. veya ALICI'dan kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna dair yazı ibraz etmesini talep edebilir. ALICI talebe konu bilgi/belgeleri temin edene kadar sipariş dondurulacak olup, yukarıda belirtilen taleplerin 24 saat içinde karşılanmaması durumunda SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

9.12. ALICI, SATICI'ya ait web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin doğru olduğunu, SATICI'nın her türlü zararı SATICI'nın ilk bildirimi üzerine derhal nakden ve peşin olarak tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozacak, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, hukuka aykırı bir amaçla, başkalarının maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye başkalarının hizmetleri kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran faaliyetlerde (spam, virüs, truva atı vb.) yer alamaz.

9.15. SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden, SATICI'nın kontrolünde olmayan ve/veya diğer üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği diğer web sitelerine ve/veya diğer içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI'ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiş olup, herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklemez ve link verilen internet sitesinde yer alan bilgiler için herhangi bir garanti teşkil etmez.

9.16. Bu sözleşmede sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye, bu ihlalden şahsen ve cezai olarak sorumlu olacak ve SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; Bu ihlal nedeniyle olayın hukuka intikal etmesi halinde SATICI, üyelik sözleşmesine uyulmaması nedeniyle üyeden tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; Mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması halinde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde SATICI'ya haber vermek şartıyla, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve sebep göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanır. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkının sona ermesinden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılmasından doğacak masraflar SATICI'ya aittir. Bu sözleşmeyi kabul ederek,

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün "Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı” bu sözleşmede düzenlenmiştir. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilecek ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlediği iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. .Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmedikçe tamamlanamaz.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmek ve malı 20 gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

e) ALICI'nın kusurundan dolayı malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansız hale gelirse ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi durumunda kampanya kapsamında kullanılan indirim tutarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI İLE KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI'nın talebi veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış ve iadeye uygun olmayan "kişiye özel üretilmiş ürünler", iç giyim altları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, bozulma tehlikesi hızlı bir şekilde veya son kullanma tarihinin sona ermesi muhtemel olan. Mallar, ALICI'ya teslim edildikten sonra paketi ALICI tarafından açılmışsa, sağlık ve hijyen açısından iadeye uygun olmayan ürünler, teslimattan sonra diğer ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar hariç olmak üzere gazete ve dergi gibi süreli yayınlara, Hizmetler elektronik ortamda anında ifa ediliyorsa veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ses veya görüntü kayıtları, kitaplar, dijital içerik, yazılım programları, veri kayıt ve veri saklama cihazları, bilgisayar sarf malzemeleri, ambalajlar ALICI tarafından açılmıştır, İhtiyaca göre mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi dolmadan tüketicinin onayı ile başlatılan hizmetlere ilişkin cayma hakkının Yönetmelik gereği kullanılması mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, çoğaltılabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemelerinin (toner, kartuş, bant vb.) iade edilebilmesi için ambalajları; açılmamış, denenmemiş, bozulmamış. ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12. ERTELEME VE HUKUKİ SONUÇLAR

ALICI, kart sahibi banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve temerrüde düşmesi halinde bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ödeme işlemlerinin kredi kartı ile yapılmasıdır. Bu durumda ilgili banka yasal işlem başlatabilir; doğacak masraf ve vekalet ücretlerini ALICI'dan talep edebilir ve her halde ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, gecikmeden dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. borcun performansı.

13. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmeden, tüketicinin ikametgâhı veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunlarına ilişkin olarak işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Kanun'un 68 inci maddesi uyarınca değeri 2.000,00 (iki bin) TL'nin altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, Tüketicinin Korunması,

b) Değeri 3,000,00 (üçbin) TL'nin altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsündeki illerde, değeri 2.000,00 (iki bin) TL ile 3,000,00 (üç bin) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulur.
Bu Anlaşma ticari amaçlar için yapılmıştır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişin ödemesini yaptığında işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, sipariş gerçekleşmeden önce işbu sözleşmenin ALICI tarafından sitede okunup kabul edildiğinin teyidini almak için gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH:

 

...