SİTE KULLANIM KOŞULLARI

Sitemizi kullanmadan önce lütfen bu 'site kullanım şartlarını' dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimizin aşağıdaki şartları kabul ettiği varsayılır:

Sitemizde yer alan web sayfaları ve bağlantılı tüm sayfalar ('site') www.zekupp.com.tr, PROFESYONEL ULUSLARARASI TANITIM TANITIM TASARIM ÜRÜN.PAZARLAMA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ adresinde kayıtlıdır. . firmasının (Şirket) mülkiyetindedir ve onun tarafından işletilmektedir. Sitede yer alan hizmeti kullanmak ve kullanmaya devam etmekle siz ('Kullanıcı'), sitede sunulan tüm hizmetlerden faydalanırken aşağıdaki koşullara tabisiniz; Bağlı olduğunuz yasalara uygun olarak sözleşme imzalama hak, yetki ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu ve 18 yaşından büyük olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuyup anladığınızı ve bu sözleşmenin hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. sözleşmede yazılı şartlar.

İşbu sözleşme, taraflara sözleşme konusu site üzerindeki hak ve yükümlülükleri yüklemekte olup, taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde yukarıda belirtilen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında ve süresi içinde yerine getireceklerini beyan ederler. bu sözleşmede istenen şartlar.

1. SORUMLULUKLAR

a. Şirket, fiyatlarda ve sunulan ürün ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

b. Şirket, üyenin teknik arızalar hariç olmak üzere sözleşmeli hizmetlerden yararlanacağını kabul ve taahhüt eder.

c. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını veya bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek için başka bir işlem yapmayacağını, aksi takdirde üçüncü şahıslar nezdinde doğabilecek zararlardan kendisinin sorumlu olacağını ve bu yasal ve ve hakkında cezai işlem yapılacaktır.

D. Kullanıcı, faaliyetlerinde, genel ahlak ve ahlaka aykırı, hukuka aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarını ihlal eden, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretemez. sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde. , paylaşmamayı kabul eder. Aksi takdirde zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda 'Site' yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir, feshedebilir ve yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, faaliyet veya kullanıcı hesapları ile ilgili olarak adli makamlardan gelen bilgi taleplerini paylaşma hakkını saklı tutar.

ile. Site üyelerinin kendi aralarında veya üçüncü kişilerle olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. Bu Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleticisi ve sahibi şirkete veya belirtilen kişiye ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. . Bu Siteyi ziyaret etmek veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlanmak, bu tür fikri mülkiyet haklarına herhangi bir hak vermez.

2.2. Sitedeki bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site'nin tamamı veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. Gizli Bilgiler

3.1. Şirket, site aracılığıyla kullanıcılar tarafından iletilen kişisel bilgileri üçüncü şahıslara açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; Kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgileri içerir ve kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı sadece promosyon, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. konulardan faydalanabilir. Şirket, iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerinin bağlı ortaklıkları veya bağlı olduğu grup şirketleri ile paylaşılmasına muvafakat ettiğini, sınırlı olduğunu kabul ve beyan eder. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılmasıdır. Bu kişisel bilgiler, şirket bünyesinde müşteri profilinin belirlenmesi, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyaların sunulması ve istatistiksel çalışmaların yürütülmesi için kullanılabilir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklanmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Dışılık: BU SÖZLEŞME MADDESİ, GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. ŞİRKET TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLER, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME GARANTİLERİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. HİÇBİR TÜRDE, YASAL VEYA BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ.


5. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini sağlamalıdır. Aksi takdirde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı'ya haber verilmeden hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü şahıs sitelerindeki şifre ve hesap güvenliğinden sorumludur. Aksi takdirde, veri kaybından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

tarafların kontrolü altında olmayan; Sözleşmeden kaynaklanan doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintileri (aşağıda topluca "Mücbir Sebep" olarak anılacaktır). Yükümlülüklerin taraflarca yerine getirilemez hale gelmesi durumunda taraflar bundan sorumlu değildir. Bu süre içinde Tarafların işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirliği

Bu sözleşmenin şartlarından biri kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerli olmaya devam edecektir.

8. Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket, sitede sunduğu hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını dilediği zaman kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

9. Bildirim

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak taraflara gönderilecek tüm bildirimler, Şirketin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli bir tebligat adresi olduğunu, değişiklik olması durumunda 5 gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi

İşbu sözleşme ile ilgili işlemlerde taraflar arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda, Tarafların defter, kayıt ve belgeleri, bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları Medeni Kanun uyarınca delil olarak kabul edilecektir. 6100 No'lu Prosedür ve kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Uyuşmazlık Çözümü

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Merkez) Adliye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

,,,